Петров
Пишет: НЛО прилетело и это напсало

Фото объекта

На карте